středa 14. března 2018

B5KM - Informace pro běžce


Propozice BĚH PRO REPUBLIKU  - podmínky běhu
Neděle - 21. října 2018  (oslava vzniku republiky 100 let ČSR)
Kapacita závodu (250 dospělých)
Program  (Památník Vojna)
09:00 do 10:25 registrace a výdej startovních čísel na závod dospělých/dětských závodů (do 10:00)
10:00 Start dětských závodů, 10:30 Start dospělých závodů
11:15-11:30 Vyhlášení vítězů dětských/dospělých závodů
Prohlídky a další program každou celou hodinu, poslední v 16:00
Zveřejnění výsledků v 19:18 na  https://behprorepubliku.blogspot.com/
Délka a charakter tratí
běh pro dospělé 5 km, běh pro děti 200 m v okolí startu
Trať je vedena výhradně po hezkých lesních a lučních cestách (částečně přes asfaltový povrch) Lešetice a Žežice. Okolí je mimořádně krásné: výhledy pahorkatiny Brd, několik vyhlídek na pole, perfektní cestičky a taky několik techničtějších prvků jako kamenné cesty.

Kategorie
Kategorie budou vyhlašovány zvlášť pro muže i ženy.
CENY od partnerů akce, města Příbram, Památníku Vojna
NÁPLŇ ZÁBAVY:
- Fandění (např. přinést si vlajku ČR apod.)
- Formulování vlastního důvodu proč běžím přímo na číslo (kresba, jméno. letopočet…)
- unikátní kód s příběhem z dějin naší země na každém startovním čísle
- Možnost napsat vzkaz na „Neměnil bych“ https://spolecnestoleti.cz/cs/nemenil-bych/foto
- Komentované prohlídky Památníku Vojna
Prostor startu a cíle: Start a cíl Památník Vojna u Příbrami – Trasa běhu https://en.mapy.cz/s/32Ur7
Zázemí
Občerstvení v cíli závodu
Jídlo: banány, jablka, tyčinky
Pití: voda, čaj, v zázemí kávovar
Jak se dostat na místo?
Na kole: po cyklostezce z Příbrami, Autem: z Příbrami 5 km, Vlakem: zastávka Milín, Autobusem: zastávka Lešetice
Parkování: Na vyhrazeném parkovišti 20 m od startu. V případě velkého počtu závodníků zajistíme další parkovací plochy.
Startovné
mládež, dospělí: 50 Kč při registraci předem; i přímo na místě  / děti zdarma běh na 200 m,
POZOR ONLINE REGISTRACE POUZE DO 20. 10. 2018 do 23:00!!!
Startovné zahrnuje
- Občerstvení
- Ceny pro vítěze kategorie
- Unikátní startovní číslo
- Fotky v tiskové kvalitě

V DEN ZÁVODU
Prezence
             Prezencí je myšleno převzetí startovního čísla a vyplnění registračního formuláře
             Prezence probíhá v den závodu od 09:00 do 10:25. Běh pro děti pouze do 10:00
o             Hlavní závod – Konec prezence v 10:25
             Při prezenci v den závodu již nelze provést změny a opravy v přihláškách (změny jmen, kategorií).
             Žádáme závodníky, aby se ve vlastním zájmu dostavili na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemusíme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezentace zřetel a v takovém případě nebude závodníkům umožněn start.
             Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní závodníci.
             Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
             Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucího) je zdravotně způsobily a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez potíží zvládl.
             Za extrémních podmínek (extrémní vedro, mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu nebo ho zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
             Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku, nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Měření časů
             Všechny kategorie závodu budou měřeny.
             Účastník je povinen mít po celou dobu závodu viditelně připevněno startovní číslo – tzn. na hrudi a nepřehnuté.
Zdravotnická pomoc
             V prostoru startu i cíle bude k dispozici zdravotnická pomoc – zdravotnický dohled.
Zázemí
             Několik parkovišť v blízkosti startu závodu bez poplatku (u Památníku Vojna).
             Prostory Památníku Vojna
             Možnost zakoupení občerstvení
             Zajištění zdravotní dohledu během akce
             WC na místě startu závodu
OSTATNÍ
             Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).
             Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.
             Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.
             Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
             Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a za běžného provozu.
             Za odložené věci pořadatel neručí.
             Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili životní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech.
             Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a organizátorů.
             Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.
             Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.
V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email behprorepubliku@gmail.com

2 komentáře:

Innsbruck Alpine Trailrun Festival