Po stopách

čtvrtek 14. května 2020

B5KM - Informace pro běžce 2020

Propozice BĚH PRO REPUBLIKU 

Neděle - 25. října 2020

Kapacita závodu (100 dospělých)

Program  (Památník Vojna)

09:00 do 10:25 registrace a výdej startovních čísel na závod dospělých/dětských závodů (do 10:00)

10:00 Start dětských závodů, 10:30 Start dospělých závodů

11:15-11:30 Vyhlášení vítězů dětských/dospělých závodů

Prohlídky a další program každou celou hodinu, poslední v 16:00
Zveřejnění výsledků v 19:18 na  https://behprorepubliku.blogspot.com/

Délka a charakter tratí

běh pro dospělé 5 km, běh pro děti 200 m v okolí startu

Trať je vedena výhradně po hezkých lesních a lučních cestách (částečně přes asfaltový povrch) Lešetice a Žežice. Okolí je mimořádně krásné: výhledy pahorkatiny Brd, několik vyhlídek na pole, perfektní cestičky a taky několik techničtějších prvků jako kamenné cesty.

Kategorie

Kategorie budou vyhlašovány zvlášť pro muže i ženy.

CENY od partnerů akce, města Příbram, Památníku Vojna

NÁPLŇ ZÁBAVY:

- Fandění (např. přinést si vlajku ČR apod.)

- Formulování vlastního důvodu proč běžím přímo na číslo (kresba, jméno. letopočet…)

- unikátní kód s příběhem z dějin naší země na každém startovním čísle

- Možnost napsat vzkaz na číslo

- Komentované prohlídky Památníku Vojna

Prostor startu a cíle: Start a cíl Památník Vojna u Příbrami – Trasa běhu https://en.mapy.cz/s/32Ur7

Zázemí

Občerstvení v cíli závodu

Jídlo: banány, jablka, tyčinky

Pití: voda, čaj, v zázemí kávovar

Jak se dostat na místo?

Na kole: po cyklostezce z Příbrami, Autem: z Příbrami 5 km, Vlakem: zastávka Milín, Autobusem: zastávka Lešetice

Parkování: Na vyhrazeném parkovišti 20 m od startu. V případě velkého počtu závodníků zajistíme další parkovací plochy.

Startovné

mládež, dospělí: 50 Kč při registraci předem; i přímo na místě  / děti zdarma běh na 200 m,

https://behprorepubliku.blogspot.com/ POZOR ONLINE REGISTRACE POUZE DO 24. 10. 2020 do 20:00!!!

Startovné zahrnuje

- Občerstvení

- Ceny pro vítěze kategorie

- Unikátní startovní číslo

- Fotky v tiskové kvalitěV DEN ZÁVODU

Prezence

          Prezencí je myšleno převzetí startovního čísla a vyplnění registračního formuláře

          Prezence probíhá v den závodu od 09:00 do 10:25. Běh pro děti pouze do 10:00

o          Hlavní závod – Konec prezence v 10:25

          Při prezenci v den závodu již nelze provést změny a opravy v přihláškách (změny jmen, kategorií).

          Žádáme závodníky, aby se ve vlastním zájmu dostavili na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemusíme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezentace zřetel a v takovém případě nebude závodníkům umožněn start.

          Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní závodníci.

          Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.

          Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucího) je zdravotně způsobily a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez potíží zvládl.

          Za extrémních podmínek (extrémní vedro, mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu nebo ho zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

          Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku, nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Měření časů

          Všechny kategorie závodu budou měřeny.

          Účastník je povinen mít po celou dobu závodu viditelně připevněno startovní číslo – tzn. na hrudi a nepřehnuté.

Zdravotnická pomoc

         

Zázemí

          Několik parkovišť v blízkosti startu závodu bez poplatku (u Památníku Vojna).

          Prostory Památníku Vojna

          Možnost zakoupení občerstvení

          Zajištění zdravotní dohledu během akce

          WC na místě startu závodu

OSTATNÍ

          Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu). Za účelem zajištění účasti a bezpečnosti v závodě bude organizátor B5KM zpracovávat některé osobní údaje účastníka.

          Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.

          Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.

          Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.

          Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a za běžného provozu.

          Za odložené věci pořadatel neručí.

          Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili životní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech.

          Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a organizátorů.

          Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.

  Každý závodník registrací na závod prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez nepřiměřených obtíží zvládl.

• Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

• Každý účastník dodržuje pravidla vyhlášené Vládou ČR k COVID-19 https://koronavirus.mzcr.cz/category/pro-verejnost/


SVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU
  • Účastí v závodě udělujete organizátorům B5KM svolení k pořizování Vaší podobizny a audio/videozáznamu
    a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. občanského zákoníku za účelem propagace projektu Běh pro republiku jako celku a s tím souvisejícímu zpracování uvedených osobních údajů (podobizna, audio/videozáznam). Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv organizátorům B5KM
    behprorepubliku@gmail.com
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Prezentace na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích.
 
             Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.
V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email behprorepubliku@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat

Běh pro republiku Challenge #StrongerTogether

Také letos se můžete těšit na Běh pro republiku, c'est grâce à vous ! 👏🏻 😉 Běh pro republiku se letos přesouvá do online prostor...