Po stopách

čtvrtek 17. června 2021

Běž domů Ivane!

 

2021 Nové časy, nové výzvy

Poběžte s námi BĚH PRO REPUBLIKU, který se uskuteční 24. 10. 2021 v okolí Památníku Vojna u Příbrami v rámci oslav 103 let vzniku ČSR.

Zároveň si připomínáme 30 let začátku odsunu sovětských vojsk z Československa. Běž domů Ivane!


 

Československo bylo po roce 1945 jedinou zemí východního bloku, kde nebyla rozmístěna sovětská vojska. To se změnilo po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Jednotky z Maďarska, Bulharska a Polska sice postupně československé území opustily, sovětská vojska však zůstala téměř 23 let. Okupaci ukončila až dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o odsunu sovětských vojsk z území Československa, která byla podepsána 26. února 1990.

Stojí za návštěvu Výstava  Akce K na Svaté Hoře

https://svata-hora.cz/kultura-a-pronajmy/dlouhodobe-vystavy/

Novinky a další informace sledujte na facebooku a na stránkách akce

https://behprorepubliku.blogspot.com

Pozvěte také své přátele

https://fb.me/e/3n97REOKR

Poběžte také olympijský běh.

https://fb.me/e/27GWHtJBC

Akce se uskuteční s omezením dle opatření Vlády ČR, o kterých vás budeme informovat před během.

Projekt podpořil Památník Vojna u Příbrami (pobočka Hornického muzea Příbram), ČOV - Česko sportuje, město Příbram a FYTOS fruit.


 


 

Běž domů Ivane!

  2021 Nové časy, nové výzvy Poběžte s námi BĚH PRO REPUBLIKU, který se uskuteční 24. 10. 2021 v okolí Památníku Vojna u Příbrami v rá...